تصنیف زندگی

آن نگاه گرم تو آن نگاه گرم تو جام شرابه جام شرابه
زندگی بی چشم تو رنج و عزابه رنج و عزابه
آه من ترسم شبی آه من ترسم شبی دامنت بگیره دامنت بگیره
با دلم بازی مکن عاشق و اسیره ترسم بمیره
زندگی به چشم تو رنج و عزابه رنج و عزابه
یک شب از روی صفا،یک شب از روی صفا
بادلم وفا،وفا کن،بادلم وفا
زندگی بی چشم تو رنج و عزابه رنج و عزابه

یا وفا کن با دلم یا مرا رها کن یا مرا رها کن

میشکنی شیشه دلم میشکنی شیشه دلم قدرشو ندونی قدرشو ندونی
مهربونی با همه با من و دل من نامهربونی
زندگی بی چشم تو رنج و عزابه رنج و عزابه
* صاحب این اثر، استاد عبدالوهاب شهیدی فرزند مرحوم حسن متولد 1301 در میمه اصفهان در خانواده ای روحانی و مذهبی به دنیا آمد.دانلود ترانه

/ 0 نظر / 112 بازدید